µ


​​

 
 

 

 

Werkwijze

 

Na contact op te nemen via mail (ccc@top-running.be) zoeken we een datum voor een intakegesprek af te nemen. Tijdens dit intakegesprek probeer ik tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van wie je bent, wat je doelen zijn en wat je ervoor wil doen. Eens ik alle info heb spreken we af via welke weg we het schema zichtbaar gaan maken en licht ik enkele belangrijke principes toe om goed het schema te kunnen begrijpen. 
 

Na een intakegesprek is het goed mogelijk dat we ook een datum inplannen voor het afnemen van een veldtest met lactaatmeting waarna ik jouw trainingszones kan opmaken. Zo kunnen we nog specifieker en correcter te werk gaan. 
 

Het verdere vervolg is een aangename samenwerking tussen coach en atleet. Ik stuur je wekelijks jouw trainingsschema door, ruim op voorhand zodat we op tijd nog wijzigingen kunnen aanbrengen indien dat nodig is. Met de feedback die jij geeft op je trainingssessies krijg ik een duidelijker beeld van jouw gevoel en indruk van de trainingen. Zo kan ik telkens het schema meer verpersoonlijken op jouw specifieke noden. Elke atleet is immers anders. Wanneer nodig houden we contact via mail, telefoon … 
 

Om de wintermaanden door te komen houden we van november tot en met maart telkens één keer in de maand een gezamenlijke begeleide looptraining. Dit gaat van looptechniek, heuveltraining, snelheidstraining … Deze zijn telkens op een zondag in die maand om 10:00. Verdere details hierover worden ruim op voorhand meegedeeld.